Ügyvédi megbízási díj

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak mértékét sem jogszabály, sem egyéb kötelezően alkalmazandó norma nem szabályozza. Irodám konkrét árajánlatot az adott ügy konzultációval egybekötött megismerését követően, a konkrét eset ismeretében tud adni.

Az ügyvédi munkadíj mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire bonyolult, mekkora az ügylet tárgyának értéke, mekkora vele a munkateher és az ügy ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

Az ügyvédi munkadíj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásainkat, melyekről – amennyiben azok előre ismerhetőek – Irodám előzetesen felvilágosítást ad, amennyiben nem, úgy azok felmerülésekor részletes tájékoztatást nyújt.

Irodámban az első konzultáció 25.000 forintba kerül, amelyen – az ügy részletes feltárását követően – jogi tanácsadás történik.

Az ügyvédi munkadíj alapvetően előre fizetendő, egyedi megállapodás esetén azonban utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

________________________________________

Az ügyvédi munkadíj lehet:

Fix díjas pl.: cégügyekben, tekintettel arra, hogy ezen ügyek időigényessége előre kalkulálható.

Százalékban meghatározott pl.: ingatlan ügyekben, igazodva az ingatlan értékéhez.

Óradíjas (pl.: hivatali ügyintézés), mert előfordul, hogy nem látni pontosan azt, hogy az adott ügy hány munkaórát vesz majd igénybe. Ez esetben tételes kimutatás készül az ügyfél részére, mely a számlázás alapja.

Egyedi díjas pl. peres eljárások, hiszen minden pernek más és más a tárgya, más az ügy súlya.

________________________________________

Tájékoztató jellegű iránymutatás az ügyvédi munkadíjakról:

Jogi tanácsadás díja

Amennyiben Ön szeretne tisztában lenni helyzetével, avagy tanácsot kérne, úgy Önnek az egyszeri konzultációt javaslom. Irodámban a jogi tanácsadás díjköteles, melynek összege 25.000 Ft/megkezdett óra, mely szolgáltatás csak és kizárólag személyesen vehető igénybe. Irodámnak nem áll módjában jogi tanácsot adni telefonon vagy e-mailben. Kérem ennek szíves tudomásul vételét.

________________________________________
Ügyvédi díj ingatlanügyekben

Ingatlan adásvételi szerződés

Alapdíjak
– Ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása készpénzes ingatlanvásárlás esetén: 0,5%, de min.80.000 Ft
– Ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása nem készpénzes ingatlan megvásárlása esetén (bankkölcsön, részletekben történő adásvétel stb.):0,5%-0,75% között, de min. 100.000 Ft
Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező ingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel történő átruházására vonatkoznak. Ettől eltérő feltételek esetén a munkadíj megállapítása egyedileg történik.

Pótdíjak
– Ingatlan adásvételi előszerződés: +0,3%, de min. 50.000 Ft pótdíj.
– Ingatlan adásvételi szerződés utólagos módosítása az ügyfél vagy bankja kérésére, illetve hibájából: +0,2%, de min. 40.000 Ft pótdíj módosításonként.
– Ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó ügyvédi pénzletét kezelése: az ügyvéd által kezelt pénzletét összegének 1%-a
– Ingatlan tehermentesítése nem tehermentes Ingatlan esetén: 0,1% – 0,5% pótdíj teher jellegétől függően

Egyéb kapcsolódó költségek: pl. földhivatali ún. eljárási díj, tulajdoni lap beszerzésének költsége

Ingatlan bérleti szerződés
– Ügyvédi munkadíj lakóingatlan esetében: az egyhavi bérleti díj összegének fele, de min. 50.000 Ft.
– Ügyvédi munkadíj nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetén:egyhavi bérleti díj összege, de min. 100.000 Ft.

________________________________________

Ügyvédi díj cégügyekben

Cégalapítás díja egyszerűsített cégeljárásban (ún. iratminta alkalmazásával)
– Kft. alapítás: 80.000 Ft
– Zrt. alapítás: 250.000 Ft
Cégalapítás díja hagyományos cégeljárásban (nem iratminta alkalmazásával)
– Kft. alapítás: 120.000 Ft
– Zrt. alapítás: 500.000 Ft
Cégmódosítás díja
– Kft. módosítás: 80.000 Ft – tól
– Zrt. módosítás: 150.000 Ft – tól