Szakterület

Ingatlanjog

Ingatlan Ügyvéd

– ingatlanokkal (lakó, ipari és mezőgazdasági) kapcsolatos szerződések előkészítése, szerkesztése, adóhatósági nyilatkozatok elkészítése, földhivatali jogi képviselet ellátása, teljes körű hivatali ügyintézés

– adásvételi, bérleti, ajándékozási, csere-szerződések

– ingatlanokhoz kapcsolódó biztosítékok (jelzálog alapítása, vételi jog stb.)

– illetékkel kapcsolatos ügyintézés

– birtokvédelemmel kapcsolatos jogi képviselet

– végrehajtási ügyek intézése

Ajánlat kérés

Peres és peren kívüli jogi képviselet

Peren kívüli jog

– bíróság előtti jogi képviselet ellátása polgári jogi jogvitákban (szerződések megtámadása, kártérítési ügyek stb.)

– fizetési meghagyási eljárás kezdeményezése

– képviselet hatósági ügyekben, közigazgatási eljárásokban

– peren kívüli jogi képviselet ellenérdekű ügyfelekkel folytatott tárgyalások során

Ajánlat kérés

Családjog

Család jog

– házassági jogvitákban való tanácsadás

– házassági szerződés elkészítése, véleményezése

– perbeli képviselet házassági bontóperben, valamint a vagyonmegosztási eljárás során

Ajánlat kérés

Öröklési jog

Öröklési jog

– hagyatéki eljárás kezdeményezése, képviselet ellátása

– végrendelet készítése

– örökösödési ügyekkel kapcsolatos peres képviselet ellátása

Ajánlat kérés

Munkajog

munka

– munkaszerződések, munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó okiratok elkészítése, véleményezése

– perbeli képviselet ellátása munkajogi területen

Ajánlat kérés

Cégjog

Cég jog

– cégalapítás, változásbejegyzési eljárás

– közgyűlési, taggyűlési jegyzőkönyvek, meghívók elkészítése

– társasági döntésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás

– a társaság működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése, jogi véleményezése

– adós jogi képviselete felszámolási, valamint csődeljárásban, végelszámolás

Ajánlat kérés